تحقیق درس دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) با موضوع حل عددی جریان در قطاع کروی به همراه کد فورترن

دانود تحقیق درس دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) با موضوع حل عددی جریان در قطاع کروی به همراه کد فورترن،
در قالب word و در 33 صفحه، قابل ویرایش.


توضیحات:
هدف از انجام این فایل آموزشی، حل عددي جریان سیال در حال توسعه‌ غیرقابل تراکم و غیرچسبنده در داخل دو قطاع از دو کره هم مرکز می باشد که مختصات کروی، متناسب ترین مختصات برای فرموله کردن مسئله است. لذا معادلات حاکم شامل معادله پیوستگی و ناویر استوکس کامل در مختصات کروی است که از فرم بی بعد شده آن برای حل استفاده نموده ایم.